Tjänster

Föreläsningar & workshops

Hur kan vi göra hälsosammare matval i vardagen? Som forskare, dietist och gastronom kan jag skräddarsydda tvärvetenskapliga föreläsningar och workshops inom alla mina kompetensområden: nutrition, folkhälsa, pediatrik, medicin, idrottsnutrition och gastronomi anpassade för målgruppen.

Mer om föreläsningar & workshops

Livsmedelsindustri

Hur hittar vi hälsosamma och klimatsmarta livsmedel och produkter i mataffären? Vi står inför stora utmaningar med Agenda 2030, Globala mål och EAT-Lancet kommittés föreslagna kost när det gäller att uppnå hälsosamma och hållbara mål både för människan och planeten. Växtbaserade livsmedel och produkter behöver ta större utrymme på våra tallrikar likaså mer regional och säsongsbaserad mat.

Mer om livsmedelsindustri

Forskning & projekt

Koststudier innebär att deltagarna äter en viss kost under en period. Specifika recept, livsmedel och produkter är förutsättningarna för studiens frågeställningar och tänkta utfall. Jag erbjuder min breda kompetens till forskningsstudier och matprojekt inom organisationer och myndigheter.

Mer om forskning & projekt

Utbildning

Med en unik mix av tre universitetsutbildningar kan jag erbjuda undervisning och gästföreläsningar till universitet, högskolor, företag, barnhälsovården och skolhälsovården inom mina kompetensområden som nutrition, medicin, pediatrik, folkhälsa och gastronomi.

Mer om utbildning