Livsmedels­industri

Hälsosam mat för människor är oftast bra mat för planetens hälsa. Våra matvanor behöver en bättre balans mellan växtbaserad mat och animaliska produkter som bidrar till hälsa och hållbarhet för miljön. Jag erbjuder livsmedelsindustrin kompetensstöd, produktutveckling och framtagning av recept och idéer till nya produkter för att möta dessa behov och de globala hållbarhetsmålen.

Växtbaserad mat som frukt, bär, grönsaker, rotfrukter, baljväxter, nötter och fullkorn är mat vi äter alldeles för lite av världen över både bland barn och vuxna, men som har en stor skyddande effekt mot flera välfärdssjukdomar, vissa cancerformer och för tidig död. Det så kallade begreppet Globen Burden of Disease, där kostfaktorer näst efter tobak orsakar dessa sjukdomar och för tidig död. Hälsosamma matvanor går oftast hand i hand med klimatsmart mat och vi står inför en stor omställning att mer och mer byta ut eller minska på animaliska produkter mot fler mer hälsosamma växtbaserade livsmedel och produkter. Det kräver nya, hållbara och attraktiva produkter på marknaden. Jag erbjuder livsmedelsindustrin kompetensstöd för utveckling och framtagning av recept till nya produkter och konsumentrecept till kunder för att stärka varumärken och vara i framkant för hållbara hälso- och miljömässiga mål. Jag erbjuder också att skriva faktatexter, content, artiklar till företag om hälsosamma och hållbara matvanor till medarbetare, kunder och konsumenter.

Under min tid som doktorand ingick jag i ett samarbete mellan Umeå universitets företagsforskarskola Industrial Doctoral School för innovation och utveckling där Semper AB var en samarbetspartner i vår folkhälsostudie för friska spädbarn om Nordisk mat. Vårt samarbete har bland annat bidraget till att metoden vi använde i forskningsstudien för smakinlärning för spädbarn finns nu i appen STEP för gratis nedladdning. Den innehåller ett smakschema och recepten på hemlagade barnmatspuréer på nordiska råvaror. Den finns gratis för alla småbarnsföräldrar i Norden vid introduktionen av smakportioner och smakträning av bittra och sura smaker från bland annat tranbär, havtorn, majrova, rättika, lingon osv. För att använda appen STEP behöver man inte köpa Sempers produkter. Även andra recept från OTIS studien från min avhandling kommer allteftersom publiceras via Semper till småbarnsföräldrar och till vårdgivare inom Barnhälsovården. Jag bidrar även med kompetens och information om hur de kan kommunicera ut våra resultat från studien till t ex vårdgivare för att få en större spridning om kunskapsläget kring tilläggskost i Norden.
Läs mer om STEP

Till sjuka med aptitsvårigheter och med ökat energi- och näringsbehov har jag utvecklat recept på Nutricias näringsdrycker för barn och vuxna. Dessa finns tillgängliga för spridning på sjukhus runt om i Norden.

Länkar

https://vardgivare.nutricia.se/wp-content/uploads/2018/03/Receptbok_Fortimel_Compact_Neutral.pdf

https://vardgivare.nutricia.se/wp-content/uploads/2018/03/Recept_%C3%85ret_Runt-_Fortini_2.pdf

Anlita mig