Forskare
Dietist
Gastronom

Min vision

Är att sprida kunskaper om hållbara och hälsosamma matvanor och göra dessa tillgängliga mellan akademin, livsmedelsindustrin, företag, medarbetare och samhället. Jag vill inspirera till matglädje, hälsosamma matval och nyfikenhet i vardagen som ger vinster för individen, företaget, samhället och klimatet. Detta med en unik mix av kompetenser som forskare, dietist och gastronom.

Mer om mig

Publicerat & BÖCKER

Min avhandling är en randomiserad kontrollerad studie (OTIS studien) på friska små barn 4-18 månaders ålder. Syftet är att introducera hälsosamma och hållbara matvanor från mer växtbaserad mat från Norden under en tid när vi lär oss äta och programmerar vår framtida hälsa. Flera av våra välfärdssjukdomar kan spåras tillbaka till kosten vi åt under första levnadsåren när tillväxt och utveckling sker snabbt.

Läs mer om studien

Mina tjänster

Med en härlig mix av kompetenser inspirerar jag som föreläsare och utbildare till mat och hälsa på ett lustfyllt sätt med verktyg och idéer som fungerar i praktiken för friskare medarbetare etc. Jag erbjuder kompetensstöd, produktutveckling, artiklar/content och recept till webbsidor och kommunikationskanaler inom livsmedelsindustrin, företag, offentlig sektor och forskningsstudier. Mer om mina tjänster:

Föreläsningar & workshops Livsmedelsindustri
Forskning & projekt Utbildning