Forskare
Dietist
Gastronom

Min vision

Är att sprida kunskaper om hållbara och hälsosamma matvanor och göra dessa tillgängliga mellan akademin, livsmedelsindustrin och samhället. Jag vill inspirera till matglädje och nyfikenhet att äta mer växtbaserad mat som är bra både för hälsan och planeten. Detta med en unik mix av kompetenser som forskare, dietist och gastronom.

Mer om mig

Publicerat

Min avhandling är en randomiserad kontrollerad studie (OTIS studien) på friska spädbarn 4-18 månaders ålder. Syftet är att introducera hälsosamma och hållbara matvanor från mer växtbaserad mat från Norden under en tid när vi lär oss äta och programmerar vår framtida hälsa. Flera av våra välfärdssjukdomar kan spåras tillbaka till kosten vi åt under första levnadsåren när tillväxt och utveckling sker snabbt.

Läs mer om studien

Mina tjänster

Med en härlig mix av kompetenser inspirerar jag som föreläsare och utbildare till mat och hälsa på ett lustfyllt sätt med verktyg och idéer som fungerar i praktiken. Jag erbjuder kompetens och recept till forskningsstudier, universitet, livsmedelsindustrin, företag och hälsovården. Mer om mina tjänster:

Forskning & projekt Livsmedelsindustri
Föreläsningar Utbildning