Forskning & projekt

Noggrann planering och val av studiedesign till en forskningsstudie är grunden för att adressera de frågeställningar som forskarna vill ha svar på. Jag erbjuder min breda kompetens till forskningsstudier som projektering, planering och recept som är näringsmässigt och gastronomiskt sammansatta för att passa deltagarnas behov. Det kan också vara kompetensstöd som projektledning till matprojekt inom organisationer och myndigheter inom området mat, hälsa och hållbarhet.

Viktiga komponenter för en lyckad forskningsstudie är att studiekosten ska vara tilltalande för deltagarna att äta den och näringsmässigt anpassad för studiens mål och frågeställningar. Det kräver en kombination av gastronomi, nutrition, målgruppens förutsättningar och i sista steget även den praktiska implementeringen av maten dvs om deltagarna ska laga själva och/eller distribuera livsmedel till deltagarna eller färdiga matlådor/produkter. En lyckad koststudie kan senare ha stor samhällsnytta då det kan implementeras i en befolkningsgrupp i syfte att bidra med hälsosammare matvanor.

Mina tidigare erfarenheter inom området är att jag har varit med och designat och producerat recept till koststudier som är näringsmässigt och gastronomiskt sammansatta för att passa studiedesign, deltagarnas behov och tänkta utfall för studien. I OTIS som jag själv var doktorand i producerade jag alla recepten till studien innan jag påbörjade min doktorandanställning på Umeå universitet. Det var recept på hemlagad nordisk barnmat som smakportioner och huvudmål till lunch och middag från 4 till 18 månaders ålder som var näringsmässigt sammansatta för spädbarns behov och gastronomiskt tilltalande för föräldrarna att vilja laga dom. Mitt företag har även producerat recept till Karolinska Institutet för forskning inom barnfetma, kompetensstöd till studiedesign av nordisk koststudie vid Örebro universitetet och recept till NorthPop studien vid Umeå universitet.

Anlita mig